POLISH  TAXONOMICAL  SOCIETY


   History 

Statute
(in Polish)

 Members 
     Publications   

Uwaga, ważny komunikat:

 

Komunikat nr 1

Informujemy, że II Kongres Taksonomii Polskiej i X Konferencja Polskiego Towarzystwa Taksonomicznego odbędzie się w dniach 30 maja –2 czerwca 2011 r.

Temat konferencji:

“Taksonomia – narzędzie w poznaniu bioróżnorodności naszej planety”.

“Taxonomy – a tool to recognize the biodiversity of our planet”.

Miejsce konferencji: Pensjonat “Magda”, Lasocin 9, 58-250 Pieszyce (Góry Sowie).

Organizatorzy: Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej Instytutu Zoologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polskie Towarzystwo Taksonomiczne.

Adres do korespondencji:

Wiceprezes PTTax. prof. dr hab. Dariusz Tarnawski

Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej

Instytut Zoologiczny UWr.

ul. Przybyszewskiego 63-77

51-148 Wrocław

tel. 71-375-63-92; 693-543-176

fax. 71-375-63-85

e-mail: elater53@gmail.com; elater@biol.uni.wroc.pl

Zapraszamy wszystkich badaczy zajmujących się taksonomią organizmów żywych (botaników i zoologów).

Dla zainteresowanych wyślemy komunikat nr 2.

Prosimy o zgłaszanie referatów i posterów. Referat musi zawierać problem do dyskusji. Referaty będzie zatwierdzać Rada Programowa Konferencji.

Streszczenia referatów i posterów zostaną zamieszczone w materiałach konferencyjnych.

Referaty planujemy wydrukować w materiałach pokonferencyjnych.

 

Główny organizator

Prof. dr hab. Dariusz Tarnawski

 

Kartę zgłoszenia i komunikat w formacie PDF można pobrać tutaj:

Karta zgłoszenia na II Kongres Taksonomii Polskiej - Komunikat.